آرشیو برچسب: مثال متلب

نمودارهای نایکوییست نیز مانند نمودارهای بوده برای نمایش پاسخ فرکانسی سیستمهای کنترل پایدار ، خطی و مستقل از زمان بسیار بکار می رود . نمودارهای نایکوییست نمودارهای قطبی هستند حال ...
ادامه مطلب ۱۱ شهریور , ۱۳۹۱

عضویت در خبرنامه رضا سورس

تمامی اطلاعات محفوظ است!